Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1     2           3
    4
5                    
  6     7
  8                          
         
9   10 11      
12                              
           
  13             14  
          15  
  16                  
         
         
     
17                 18
     
     
  19            
   
20              

Across
1.Kes oli juudi rahvusest , tal oli suur menu Inglismaal ja ta suri oma loomingu tipul?
5.Tšaikovski ooper, mis räägib 3 kaardi saladusest ja kus üks noormees armub tüdrukusse, kes end lõpus ära tapab.
8.Tšaikovski maailmakuulus ooper mis räägib ühepoolsest armastusest?
12.Tema teoste hulka kuuluvad "Jõuluöö", "Lumivalgeke" ja "Taani mängija".
13.Kelle teos "Carmen" pälvis ülemaailmse tuntuse?
16.Tema teoste hulka kuulub Boriss Godunov.
17.Kes oli Saksa helilooja, kelle teoste hulka kuuluvad "Poeedi elu ja surm", "Naise elu ja armastus" ja "Mirdid" ?
19.Oli eelkõige keemik, valdas palju võõrkeeli ja tema laulud räägivad vene vägilasteostest.
20.Kellele kuuluvad teosed nagu: "Metshaldjas", "Gretchen voki juures" ja "Ilus möldrineiu" ?
Down
2.Millise Vene helilooja teostesse kuuluvad "Luikede järv", "Pähklipureja" ja "Jevgeni Onegin" ?
3.Kes oli rahuvuselt poolakas ja kasutas oma teostes palju Poola rahvamuusikat?
4.Kelle teosed on filosoofilised, kes on proovind ooperit sümfoniseerida ning tema teosed on mütoloogilise sisuga?
6.Wagneri ooper milles räägitakse noormehe needusest, kes peab seitse aastat merel sõitma.
7.Mis oli Vene kirikus oreli asemel?
9.Millise helilooja teos on "Peer Gynt" ?
10.Kes oli esimene Soome helilooja, kes saavutas ülemaailmse tuntuse?
11.Tema teoste hulka kuuluvad "Hällilaul", 4 sümfooniat, 2 serenaadi ja 4 kontserti.
14.Kes sündis Ungaris, reisis palju ja kelle teoste hulka kuuluvad "Dante sümfoonia", "Faust", "Margarete" ja "Memphisto" ?
15.Verdi ooper, mis räägib ühe hertsogi õunarrist ja tema kannatustest?
18.Kellele kuuluvad ooperid "Aida", "Rigoletto" ja "Trubaduur" ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog