Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1     2         3
   
  4  
5                        
6     7  
  8                  
         
  9       10          
         
         
  11 12      
         
    13 14              
         
       
15                          
   
 

Across
1.kindla helikõrgusega löökpill
5.kõlakastile on kinnitatud erineva pikkusega metallist või bambusest liistakud (3-80), mida mõlema pöidlaga näpitakse
8.Traditsioone hoitakse elus, et hoida mida?
9.Mitme meetrumi kõlamine erinevates häältes ühel ajal
14.Suur osa laule esitatakse eeslaulja ja koori vaheldudes. Kuidas eestis sellist laulmisviisi kutsutakse?
15.Ühistegevus, kus võtavad osa kõik hõimu liikmed.
Down
2.Pillid, mis on olulisel kohal ja millel esitatakse ostinaatseid rütmimudeleid.
3.kuivatatud pudelikõrvitsast valmistatud löökpill
4.Seda helilaadi kasutatakse sageli Aafrika muusikas
6.liivakellakujuline trumm, mille mõlemad otsad on kaetud nahaga, need on omakorda ühendatud nahast paelaga. trummi hoitakse kaenla all ja paelu kaenla all kokku surudes või lõdvemaks lastes tekitatakse erinevaid kõlavärve
7.Helisid tekitatakse käteplaksude, jalamatsude, reie- või rinnapatsudega.
10.Tähtsaim väljendusvahend Aafrika muusikas
11.Mil viisil levib muusika peamiselt?
12.Näppekeelpill, mille kõlakast on valmistatud pooleks lõigatud suurest kuivatatud kõrvitsast, mis on nahaga kaetud.
13.On väga tähtis tegevus, liikumise aluseks on erinevad rütmi-ostinatod.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog