Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1               2
3    
     
4       5           6 7  
8     9     10     11              
    12 13          
14                          
               
          15              
16           17      
        18               19      
             
      20 21                
  22                        
            23 24   25    
    26                
27                              
    28            
  29                      
    30  
  31                        
   
32 33                         34  
    35          
       
36                          
   
37              
  38            

Across
1.ümbritsema
4.täiesti
8.sosistama
11.negatiivne
14.ööbik
15.humorist
18.lohutama
19.jalaga lööma
21.varustus
22.kupee
24.tonn
26.usaldustelefon
27.vastavalt
28.pulmad
29.vereproov
31.inspiratsioon
32.kellegi ees vabandama
35.soovitama, nõu andma
36.elukutseline
37.toetama
38.patarei
Down
1.turvavöö
2.tablett
3.kemps
5.päästevest
6.vikerkaar
7.huulepulk
9.veidi, natuke
10.pigem kui
12.meeste aluspüksid
13.põhjus
15.majapidamine
16.põhikool
17.disainer
20.bensiinijaam
23.üldine
25.lapsehoidja
30.käituma
33.kõnetama
34.rõdu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog