Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

PROTEINSYNTESE

Neel Holm Møller

1
2 3                
   
    4
5                         6    
     
7           8  
9               10  
11   12      
13                 14        
             
  15            
  16                                
             
           
17                
         
  18                  
19              
 

Across
3.DNA pakket sammen vha 8 proteiner
5.Hved kaldes det, når DNA omskrives til RNA?
6.Forkortelse af deoxy-ribonuclein-syre
7.Mennesket har ca 30.000 af disse
9.Hvad kaldes den streng, der dannes i et stykke ved replikation?
13.Består af en fosfat gruppe, en kulhydrat og en nitrogenholdig base
16.Svage bindinger mellem baserne i DNA
17.3 base kode der giver en bestemt aminosyre
18.En slags proteinfabrikker
19.A, C, G, T
Down
1.Binding der dannes mellem to aminosyrer ved translationen
2.Protein som DNA vikler sig rundt om
4.Stort ringformet DNA der findes hos bakterier
8.Små ringformede DNA der findes hos bakterier
10.Hvad kaldes den streng, der dannes i flere stykker og 'limes' sammen?
11.Koden på tRNA
12.Processen hvor DNA kopieres
14.Informationen i mRNA oversættes til aminosyrer
15.Hvor på DNA'et binder DNA-polymerasen sig til DNA?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog