Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sport

Agnese Čākure

1           2      
 
3  
4                  
     
      5 6
          7
  8                 9 10          
             
  11                            
           
      12              
  13    
  14                 15
           
16           17
      18                     19
20                  
  21            
22                    
    23            
24                      
     
  25          
26           27              

Across
1.volejbols
4.lekšana pār kārti
8.atlētika
10.veseris
11.iekštelpu sports
12.sprinteris
14.skatītājs
18.sacīkstes
20.tīkls
22.strēlnieks
23.šķēps
24.atbalstītāji
25.laukums
26.tiesnesis
27.slidotava
Down
2.pārlikt rekordu
3.svarcelšana
4.trenēties
5.slēpotājs
6.vingrotājs
7.paukotājs
9.iesist vārtus
12.lodes grūdējs
13.airobika
14.nūja
15.skrituļdēlis
16.piespēle
17.vārtsargs
19.niršana
21.cīkstēšanās

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog