Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2           3
    4      
     
5                    
     
6                   7 8  
9        
  10      
      11   12
13                        
      14             15
     
16                 17  
       
18                     19  
         
  20              
21                    
  22              
23                
   

Across
2.Die eenheid van elektriese stroom
4.Sure het 'n pH . . . as 7
5.Die proses wat mengsels met verskillende oplosbaarheid skei.
6.Die dood van al die lede van 'n spesie
13.Plante wat normaalweg in water groei.
14.Word gevorm wanneer onder andere swaeldioksied in reënwater oplos
16.Die omskakeling van voedsel in energie in 'n lewende organismes se selle.
18.Die grope elemente tussen die metale en nie-metal op die periodieke tabel
20.Die tipe lens in 'n menslike oog en 'n vergrootglas.
21.Die ligband wat verkry word wanneer witlig deur 'n prisma skyn.
22.Die aanpassing van 'n dier waar dit baie soos 'n ander dier lyk.
23.Lewende dinge
Down
1.Die droë ys wat gebruik word in roomyswaentjies om roomys gevries te hou.
2.Die apparaat word gebruik om elektirese stroomsterkte te meet.
3.'n Metaal wat op water hardloop.
7.Die fase van chloor.
8.Die stof op 'n vuurhoutjie se punt wat dit maklik aan die brand laat slaan.
9.Die element K.
10.Die middel van die atoom
11.Die fase van materie wat die meste saampersbaar is.
12.Koperdraad het 'n lae of hoë weerstand
15.Hoe 'n elektron gelaai is.
16.Die verskynsel van lig dat 'n rotspoel vlakker lyk as wat dit regtig is.
17.Die studie van lewende organismes in hul habitat
19.Die nergie omskakeling in 'n battery: . . energie na elektriese energie

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog