Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

graad 7

mh

nw

1
2  
  3  
4       5 6               7
8          
  9     10           11      
            12    
13                            
               
  14                    
       
     
 
15 16              
   
  17       18    
   
  19   20
21 22              
     
      23
   
24              
   
25            

Across
4.Die enigste metaal wat 'n vloeistof is by kamertemperatuur.
6.Die planeet die naaste aan die son.
9.Water is 'n verbinding of 'n element
13.Diere wat slegs vleis eet.
14.Die proses wat plante gebruik om sonlig om te skakel na voedsel.
15.Die eerste element op die periodieke tabel van elemente.
17.Die sonnestelsel waarin die Aarde dit bevind.
20.Spinnekoppe het . . . bene.
21.'n Stof wat nie hitte gelei nie.
24.Die proses waardeur hitte van die son die aarde bereik.
25.Die kookpunt van water is . . .oC.
Down
1.Die bekende Franse mikrobioloog na wie pasteurisasie vernoem is.
2.Tuberkulose word veroorsaak deur virusse of bakterieë
3.Die beweging van die stuifmeel van stuifmeeldrade na stamper.
5.Die hoofbestanddeel van die lug wat ons inasem.
7.'n Vaste stof verander na 'n vloeistof
8.H2O is meer bekend as . . .
10.Die kleur van lakmoespapier in 'n basis
11.'n Denneboom is 'n voorbeeld van 'n gimnosperme of angiosperme?
12.Die aantal longe in 'n menslike liggaam.
16.Die vyf ryke van lewende organismes is: Monera, Protista, Fungi, Plantae en . . .
18.Waar of Vals: Yster word aangetrek deur magnete.
19.In 'n voedselkettting word die leeu die . . . genoem.
22.Die aarde se primêre energiebron.
23.Waar of Vals: 'n Elektron is groter as 'n molekule

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog