Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

graad 7

mh

nw

1 2
   
3                  
  4 5        
  6 7      
8                 9   10        
             
             
11 12       13             14  
      15                    
             
16   17              
  18    
  19                  
       
20             21  
    22    
23                
   
  24        
 
 

Across
3.Die planeet die naaste aan die son.
5.Die kleur van lakmoespapier in 'n basis
8.Water is 'n verbinding of 'n element
10.Die enigste metaal wat 'n vloeistof is by kamertemperatuur.
11.Waar of Vals: Yster word aangetrek deur magnete.
13.Waar of Vals: 'n Elektron is groter as 'n molekule
15.Die proses wat plante gebruik om sonlig om te skakel na voedsel.
16.H2O is meer bekend as . . .
19.Die eerste element op die periodieke tabel van elemente.
20.Die sonnestelsel waarin die Aarde dit bevind.
22.Die aarde se primêre energiebron.
23.Die proses waardeur hitte van die son die aarde bereik.
24.'n Vaste stof verander na 'n vloeistof
Down
1.Diere wat slegs plante eet.
2.Die bekende Franse mikrobioloog na wie pasteurisasie vernoem is.
4.'n Stof wat nie hitte gelei nie.
5.Tuberkulose word veroorsaak deur virusse of bakterieë
6.In 'n voedselkettting word die leeu die . . . genoem.
7.Die vyf ryke van lewende organismes is: Monera, Protista, Fungi, Plantae en . . .
9.'n Denneboom is 'n voorbeeld van 'n gimnosperme of angiosperme?
12.Spinnekoppe het . . . bene.
14.Die beweging van die stuifmeel van stuifmeeldrade na stamper.
17.Die aantal longe in 'n menslike liggaam.
18.Die hoofbestanddeel van die lug wat ons inasem.
21.Die kookpunt van water is . . .oC.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog