Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Zini vai mini?

Foršais Oļģis

čau, Andā.. Tā kā Tev ir šodien ir vārda diena un Tu esi dikti lieliska, Tev vajadzēs šo to paminēt un padomāt ar! :p Iespējams būs viegli, grūti jautājumi cerams nebūs. Atbildi uz jautājumiem. KAS?

1 2
3   4              
     
     
5              
   
6    
     
7        
   
 
8        

Horizontāli
3.Kas Tevi tracina? Tu reizi atsiti galvu vai muguru pret galda malu.
5.Man garšo Anda, bet kas man vēl garšo?
7.Ko var darīt ar mēbelēm, kad nepieciešama dzīvokļa labiekārtošana?
8.Mēnesis, kurā mēs skatījāmies ''The Beach'' ?
Vertikāli
1.Mēs reizi dikti traki mīlējāmies, kad es vēlu naktī atnācu no savas ballītes un tad gaidīju ilgi, lai Tu mani ielaistu, jo Tu cieši gulēji. Telpa, kur mēs ''izgulējāmies''
2.Pie kādas gaismas man vienmēr patika apstāties, lai Tevi skūpstītu?
4.Datums, kurā mēs skatījāmies ''The Beach'' ? Ieraksti ciparu, piem. viens, divi, trīs utt...
6.Man patīk????

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog