Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2     3    
   
4   5
  6             7    
       
8        
  9        
  10                    
      11      
    12      
13                 14    
           
15                      
16          
17                    
  18                      
       
  19              
       
20              

Across
2.Islamo maldos namai ?
6.Kokiai rasei būdingos siauros , gana tamsi gelsva oda?
10.Vyraujanti Islamo atmaina ?
13.Kaip vadinamos skirtingos žmonių grupės ?
15.Islmao išpazinėjai ?
17.Baltųjų ir indėnų palikuonys ?
18.Grįžimas į tėvynę iš kitos šalies ?
19.Indėų ir juodaodžiu palikuonys ?
20.Budistu šventyklos pavadinimas ?
Down
1.Kur nuo seno kūrėsi žmonės ?
3.Kaip kitaip Kaukazo rasė ?
4.Baltųjų ir juodaodžių palikuonys ?
5.Kaip vadinas judėjimas išvienos vietos į kitą ?
7.Gyventojų skaičiaus mažėjimas ?
8.Kas vyrauja Irane ir Azebaidžiania ? (Tikėjimas)
9.Indijos ir Nepalo tikėjimas ?
11.Rytų krikščionybės Atmaina (Kilus Bizantijoje)
12.Privestinis žmonių išsiuntims iš šalies ?
14.Labiausiai paplitusi krikščionybės atmaina ?
16.Kaip vadinama mazda etninė grupė ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog