Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3     4   5
6                     7  
    8     9 10     11
12                
13           14       15            
  16         17    
18   19                             20
21                             22
  23                           24          
        25            
26   27         28    
  29        
30                           31      
             
32              
33                                               34  
               
35     36   37            
38                            
    39    
40         41              
42                                  
      43     44          
           
45   46                     47             48
             
49                 50   51    
    52     53          
54     55                         56          
        57          
58                

Vandret
3.vinkel over 90º
6.Hvem lægger navn til formlen a²+b²=c²?
10.repræsentation af funktion
13.grundlæggende antagelse
15.nederst i brøk
19.Bedste rette linje
21.side i retvinklet trekant
23.0.3, 5.7, 9.3
24.Når man ganger en brøk med dens nævner får man dens ___
25."Lad den lille Signe blot få ___ julegave"
26.løsning til 5x+8=2+8x
28.irrationalt tal
30.Tal knyttet til ensvinklede trekanter
31.naturligt tal
33.a
34.antal hjørner i et pentagram
37.6x+7=9x-12
38.Side i en retvinklet trekant
41.13/12
42.b
43.repræsentation af funktion
46.ensvinklede (trekanter)
47.[-0.5;7.6]
49."En ret vinkel er en vinkel på 90 grader"
52.cos(0º)
53.[-3;17] er et __ interval
54.y=ax
56.]4;8[ er et __ interval
57.øverst i brøk
58.180 grader
Lodret
1.2·(5-3·2)+10
2.Gammelt astronomisk måleinstrument
4.Matematisk metode
5.Formen på en nissehue
7.Retvinklet trekant med hypotenuse af længde 1
8.a=Δy/Δx
9.y=k/x
11.antal hjørner i et pentagon
12.2·r·π
14.1/2·h·g
16.argumentation for sætning
17.200 grader
18.over 90º
20.antal hjørner i en cirkel
22.5/6
27.a
29.x, y, t, V, m...
31.påstand som skal bevises
32.___(A)=hosliggende katete/hypotenusen
34.__(v)=sin(v)/cos(v)
35.jordmåling
36.24/12
39.trekantsmåling
40.3/8+3/4-2/16
44.vinkel under 90º
45.svær opgave
48.Funktionstype
50.sin(0º)
51.repræsentation af funktion
55.omkreds/diameter

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog