Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

upstream b1

D foundation class

upstream unit 4/2/

1 2     3             4 5
      6            
  7         8
9                       10     11            
          12  
  13       14                 15              
16            
  17     18                 19 20          
21                         22        
          23                        
24         25 26          
            27    
              28     29
      30                         31          
32                 33            
    34              
          35                
               
  36                                 37 38      
             
39                     40 41                    
  42            
43   44 45 46                      
  47                         48  
            49            
50                   51                
           
      52                  
     
53                   54              
 
 
 
55        

Across
2.асар их тэмүүлэлтэй хүн ,зоригжсон хүн
6.аз
9.эртэч хүн
11.угаах хувцас
13.дур булаам
15.газрын баримжаа
18.гайхалтай сайхан
20.уйдсан, хоолойгоор татасан, залхсан
21.хүний дүрстэн
23.анхны тусламжийн хайрцаг
24.худал хэлэх
25.ХАЛУУН
30.шилдэг збүтээл, урлагын дахин давтагдашгүй бүтээл
31.зөөлнөөр
32.элсэх, даган баясах
33.ятгах
35.үнэндээ, бодит байдалдаа, чухамдаа
36.түргэн тусламжийн үйлчилгээ
38.ямх
39.хөөрөл баясал
41.амралт зохион байгуулж өгдөг хүн
46.хагархай дугуй
47.ядарсан салж унах шахсан
49.зогсох амьсгаагаа түүгжих
50.дур булаасан
51.доошоогоо
52.тансаглал
53.гайхамшигтай
54.маягтайгаар
55.ачааны тэрэг
Down
1.авирах, уул хадаар зугаалах
3.яаж зүрхэлж байнаа
4.унасан
5.шүүрч авах
6.баримтат
7.унагаах, дусаах ,гоожуулахф
8.сүй тавьсан
10.сэтгэл хөдлөмф
12.цахилгаан цахих
14.шумуулын тос
16.хоёр хүний өрөө
17.дүүглох шоолох, элэглэх
19.хөтөчтэй аялал
22.зугаа цэнгэл
26.зугатах
27.өвтгөх, гомдоох
28.уулын гутал
29.бие даасан, эрх чөлөөтэй, үл хамаарах
34.халуун орны чамин
37.хуурай газар
39.туршлага
40.мултралт, дайжилт
41.хөлслөх, түрээслэх, ,ажилд авах
42.гоо сайхан, дур булаам,сэтгэл татам, надин
43.байрлал
44.холбох боох баглах
45.үүлах,-үүлэх
48.манантай
54.идеал

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog