Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

crossword

crossword

1 2 3 4 5   6          
7                           8    
9         10              
               
11                                              
         
    12     13              
  14                  
        15                        
      16    
17                 18       19          
       
20                       21
      22                    
  23                
24               25         26      
      27
28             29         30          
      31      
32     33               34      
        35        
36                 37      
        38 39                      
                 
    40                          
41                         42      
      43                        
  44   45             46
    47           48              
      49                  
  50             51              
  52             53          

Across
5.тоног төхөөрөмж таатай нөхцөл байдал
7.тоног хэрэгслээр сайтар хангагдсан
10.хөнгөлөлт
11.дотор зангирах
13.нарийн идээний дэлгүүр
14.гэрээ хэлэлцээр энгэсгийн сав
15.эмнэлгийн түргэн тусламжийн цүнх
17.сурсан дотны эртний танил
18.хандгай
19.эвлүүлэх олж авах ургац хумих угсрах
20.гоо сайхан дур булаам гуа сайхан сэтгэл татам нанжин
22.тохь эвтэйхэн тав тух
23.хоол бэлтгэх урлаг гал тогоо хоолны төрөл
24.арван хэсгээс бүрдсэн хэсэг - уран зохиолын
25.бэрх хэцүү үе аюултай байдал аюул ослын үе хүнд байдал
28......... оноос эхтэй
30.шалтгаанаар ачаар учраас улмаас үр дүнд
32.гоё гоёмсог
34.хөгжөөн дэмжигчид
37.намар
39.урам зоригтой асар их сэтгэлийн тэмүүлэлтэй зориг орсон зоригтой
40.эх газрын оршин суугч тивийн эх газарт хамаарах
41.колони эзэмшил газар суурин газар колонийн эзэмшил
42.яармаг худалдаа шулуун шударга
43.ер бусын онцгой ховор
45.жодоо гацуур цөөрс боргоцой
47.давхар орон сууц
48.барьцаа хадгалах газар банкинд мөнгө хадгалуулах
49.батлах баталгаажуулах батламжлах дэмжих
50.хамгаалах батлан хамгаалах өмөөрөх хамгаалж тоглох - спортод
51.хөлдөөх царцаах хөлдөх
52.ачаа усан тээвэр
53.баяр ёслол фестиваль багт наадам
Down
1.хөтөлбөр
2.зорьсон газар хүрэх газар
3.хамгаалалт хянуур байх сэрэмж
4.Similar result (2)* бие өвдөх бие муу байгаа
5.зайрмагтай сэрүүцүүлэх ундаа хөвөгч биет шигүү мод
6.эх газар тив
8.үдийн хоол идэх хооллох үдийн хоолонд урих
9.цөөхөн хэдэн үгтэй захиа бичих
12.хүслэн болсон эхүүн идэвхтэй донтой болсон исгэлэн сонирхомтгой
13.тэвдэх яарах
16.бүртэлзэх сүүмэлзэх гялсхийх түргэн зуурын сэтгэгдэл - үзэгчдийн
21.буга улаан бор өнгө
26.тогтоох - дэг журмыг үндэслэх тодорхойлох
27.чулуужсан байдал чулуужсан үлдэгдэл
29.консулын газар
30.будгаар дүүргэсэн
31.зээлийн карт кредит карт
32.элчин сайдын яам элчин сайдын яамны байшин
33.ямаа тэнэг ухна сэрх
35.лаври ор
36.нүдээ бүлтийлгэх бүлтийж харах
38.бага хурал зөвлөгөөн хурал суух
40.чулуу дэвссэн чулуугаар шалласан
41.далайн аялал усаар аялах аялал
42.хувь тавилан заяа төөрөг
44.урлаг уран чадвар механизм усан онгоц
46.шүүх хааны ордон талбай

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog