Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1   2        
 
3           4 5
     
6 7 8        
         
  9                
  10  
  11     12 13
        14              
15                    
            16  
        17              
         
      18          
  19                    
   

Across
1.Widzą jgo tylko ci co widzieli jak ktoś umiera
3.... Codzienny
8.... Ognia
9.Podstawowy atrybut Czarodzieja
14.... Niewidka
15.Szczur Rona
17.... śmierci
18.... Wskrzeszenia
19.Ożywia spetryfikowanych
Down
2.Miejsce w którym znajduje się Hogwart
4.Nauczyciel Eliksirów I- V
5.... Przydziału
6.Dom przyjmujący osoby czystej krwi
7.Voldemort ukrył w nim cząstke swojej duszy
10.Zamek w którym znajduje się Szkoła Magii i Czarodziejstwa
11.Kot Hermiony
12.Stworzenia pilnujące Azkabanu
13.Czarodziej spotyka się z nią na codzień
15.Nazwisko Głównego bohatera HP
16.Człowiek który potrafi zmienić się w zwierze

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog