Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

words by Dani

Dani

voetbal

1 2
3             4      
     
5              
    6            
     
     
    7   8 9
         
         
10          
  11 12                        
             
             
13                  
         
    14          
15              

Across
3.we spelen op het ___________
5.de _______ moet van zijn lijn komen voor de bal
6.het _______ is gigantis en het heet het gelredome
12.mijn _____________ is rood met wit
13.de speler heeft een pijnlijke ________
14.ik speel tegen een hele goeie _____
15.er zitten duizend mensen op de _______
Down
1.ik scoor een ________
2.het ________________ is 16 meter
4.de _____________ is heel goed
7.de _______ is rond met veel vele kleuren
8.de ___________ is behoorlijk irritant
9.de __________ is precies in het midden
10.de _______ is erg snel erin gekomen van wegen een blessure
11.de _______ is erg nat

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog