Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

LOLgames

Idreinkbeer

This for sophisticated gamers no

1     2         3                 4                      
     
5               6     7
      8                 9               10    
11     12       13        
          14    
    15                              
16                       17  
        18                       19  
        20          
          21 22                            
               
               
  23                              
           
24   25       26
27         28                     29 30        
31                
32       33   34                  
35               36     37         38    
                     
                     
      39       40                  
          41      
42                       43                
              44
        45             46    
47       48       49            
        50  
    51                 52            
  53            
54           55                   56
  57      

Across
1.Det andre spillet i papirtriologien
5.brun sky
8.Kontroller været
11.Blåløve og sommerfuggel elsker
15.tørrtørrørken
16.Marios Gull
17.forkortelse av livet
18.hvis alt var perfekt ville d vært mørkt
22.RÅ is saus kronor gay lokk posen din hade tor å din sett deg uranus
23.Den skeive fugl igen
27.Pain
28.Bomber fra luften med et ondt smil
30.Pirat som prinsesse
33.den fuglen Tidus slår når han griner
35.Viss hookshoten hadde hale
37.Øystrategi
40.Plagsom koopa med brills
42.Grønn trynet og rød i håret
43.kongen av funk
45.Jeg bringer dommedag og ødelegelse
47.ski ski ski yeti spis yeti mett
49.eggleggeren som dreper sine barn
51.Rødt skall, grønt skall, gult skall, svart skall
52.Angrep som kutter alt i to
53.Når du ikke ser oss kommer vi å tar deg
54.Ya
55.Lankys fiskevenn
57.Emokvinnen med kaktus
Down
2.Thruout history man......Generals and captains.......
3.ond Hodegynger og hestemann
4.Fyr med brills og robot krangler i et romskip
6.Blomster poeng
7.Feit kanin
9.Koster 5000 men er verdt d for smellet
10.Ild Demonsom slåss for deg
12.apehode som liker å suge
13.hvor snakker du med den plagsomme ugla for første gang
14.Du mister hjertet og mørket tar over
16.Tømmermann som lever i fortiden
19.Insektsøstrene
20.Puslebjørn
21.feit gris
23.Rev McSky
24.1000000 skudd
25.Gris og flodhest som er avhengig av bananer
26.Junior egg
29.Gal fotograf plager uskyldige dyr
31.Hesten din
32.rød med hvitmaske men kan også være andre farger
34.En foss med øgler
36.Gulløye
38.plagsom dinosaur
39.den roolende kongen
41.Rød caps og rakett tønner
44.Firfisla som liker TV
46.Gul mus
47.Zelda transvestitt
48.Viss donkey hadde horn...
50.Pinglens prinsesse
56.den svarte fugl

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog