Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kruiswoordraadsel

Zoek de leraar die bij de beschrijving past!

1            
 
2            
3   4
5               6  
       
    7              
  8              
     
  9    
10                  
     
  11     12      
       
     
     
   
 

Horizontaal
1.Geeft biologie en is niet te verwarren met de serie op Nickelodeon
2.In zijn vrije tijd zeilt hij graag, op school geeft hij fysica en chemie
5.Regisseur en gezicht van Epidauros, geeft ook Latijn en Grieks
7.Lerares Frans die meestal een trolley door de gangen meeneemt
8.Directeur van onze school
10.Snelst pratende lerares Latijn, ook vaak gezien als gezicht van de zorgcel
11.Heeft wel iets weg van Barabas
Vertikaal
1.Romein en adjunct directeur
3.Lerares Frans met een wilde blonde coupe
4.Geeft Nederlans en is op de hoogt van alle films
6.Leidt de eucharistie en draagt vaak sandalen
9.Favoriete geschiedenisleraar die wel eens op een bank gaat staan
11.Stevig gebouwde leraar geschiedenis met een onbekend Nederlands accent
12.Knap, sterk, koene ridder, af en toe te verwarren met voldemort...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog