Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dora Vrdoljak

1        
2         3  
    4
5              
6      
7             8
         
    9    
       
  10                  
     
11                    
 
12  
13              
   
  14          
   

Across
1.Osoba koja zarađuje za život kuhanjem.
2.Osoba koja obavlja tajničke i administrativne poslove.
5.Osoba koja se bavi predavanjem određenog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu ili na akademiji.
7.Osoba školovana za upravljanje zrakoplovom.
10.Osoba koja je je zaposlenik ili vlasnik kozmetičkog salona i pruža usluge njege i uljepšavanja tijela.
11.Osoba koja izrađuje, vodi i arhivira financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u raznim institucijama.
13.Osoba koja vrši planiranje, dizajniranje i nadgledanje izgradnje objekata.
14.Osoba koja se profesionalno ili amaterski bavi slikanjem.
Down
1.Osoba poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima
3.Zapovjednik broda.
4.Osoba koja se bavi proizvodnjom i/ili prodajom usluga.
6.Osoba koja liječi druge ljude.
8.Najviši vojni čin.
9.Osoba koja se bavi prijevodom s jednog jezika na drugi.
12.Osoba koja se profesionalno ili amaterski bavi pisanjem.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog