Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

I´m in

Anna

British Council - Big city, small world - s03e06

1
2 3               4 5
    6        
  7 8 9      
    10          
        11 12                  
               
               
13                       14
         
  15     16          
17                    
    18             19
       
20       21       22 23    
  24                          
25          
26           27   28        
             
    29            
    30      
31             32   33   34      
35              
       
   

Across
3.nepočítat (s někým) (2 Words)
6.víra, důvěra
11.milionář
13.zkušenost
16.druh (2 Words)
17.být jedno velké ucho (3 Words)
18.odmítnout
20.nápad
21.rozumím (2 Words)
24.doporučení
26.hodně štěstí (2 Words)
29.také (v záporné větě také ne)
31.hromada
32.vypomoct, zaskočit za někoho (2 Words)
35.dost
Down
1.obchod, obchodní
2.investice
4.přírodní
5.kuchař
7.možná, nejspíš
8.několik, pár (i ve významu vztahu)
9.prohlídka s průvodcem (2 Words)
10.nabídka
12.tlumočník
14.návrh
15.jistě
19.někdy, jednoho dne (v budoucnosti)
22.pokračovat (2 Words)
23.zdroj
25.no tak (2 Words)
27.společnost
28.zapojit se, přidat se (2 Words)
30.znít
33.ztráta
34.vlastní

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog