Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2           3      
4 5         6      
7       8   9           10           11
  12                          
  13     14       15
16           17 18                            
  19                   20    
      21                          
          22  
23                  
24       25                        
    26    
27 28                 29
30      
31   32   33 34 35     36            
37              
    38     39            
    40 41        
42                   43
        44              
45 46                    
          47  
48   49       50         51     52              
                 
    53           54       55      
  56              
      57     58          
59              
60           61    
   

Dwars
2.muise, rotte, hase ens.
5.manlike kloosterbewoner
7.Hy tree in die .... vir my
9.maanhaar
12.in `n vreemde land intrek
16.woning van ys
18.jy koop dit om te eet as jy gaan fliek
19.wereldsee
20.enkel
21.as jy skaam kry
23.groot toetsreeks
24.Vir `n appel en `n .. verkoop.
25.water sonder enige besoedeling is ....
26.daal
27.vervelig en uitgerek
31.lywig
35.slank (intensiewe vorm)
37.tiener velprobleem
38.iemand wat baie kan praat
42.dag na more
44.half volwasse mens
46.rugbyspeler in agterste ry
48.snaarinstrument
50.Jakarandastad
52.om iemand te pla
53.afsonder
55.grootmoeder
56.tuig vir sneeu
57.1000 kg
58.dooie dier
59.skelm bekyk
60.uitgroeisel aan `n stam
61.hou in krieket
Af
1.klop van die slagaar
2.baie maer bene
3.presies eenders
4.krioel
6.stok om deeg mee uit te rol
8.uitskeidingsorgaan
10.groet in die aand
11.vuurherd
13.`n klomp vrugtebome bymekaar
14.die huwelik
15.nar
16.As niet kom tot ...
17.om tuin water te gee
18.agtbenige dier
22.velverdikking
28.simbool vir goud
29.`n akker met aangeplante dennebome
30.sy leef in `n klooster
32.terg
33.jy word kwaad
34.kat se sagte hare
36.vol geeet
39.gespikkelde voel
40.die lieflingskind
41.jaargetye
43.so af en toe
45.hy hou baie van haar
47.trio
48.gekskeer of bespot
49.bondels druiwe
51.hoofstad van Italie
54.perd se geluid
55.groep musikante
57.bybelvers

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog