Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ordkryds

Ryde93

Velkommen til Dyrekrydsordsspillet Opgaven går ud på at svare på alle spørgsmålene under billedet og indsætte dem i krydsordet. Det er tilladt er bruge hjælpemidler, men forsøg så godt som muligt at undgå det i første omgang. Hvert spørgsmål har et nr, og udfra det nr. i skemaet noteres svaret. ex. 103: Hvad er Afrika? Svar: Et kontinent. Ved enkelte spørgsmål er der mellemrum i svaret og her skal man indsætte (-) i stedet for mellem- rum. Ex. Berømt sanger til Tarzan? Svar: Phil-Collins God fornøjelse

1 2 3 4
        5 6
      7      
    8                 9          
             
10                         11        
           
    12                 13    
  14                
         
  15 16       17          
18 19                       20
           
  21                      
           
    22    
23   24             25      
26                    
    27                
28           29    
  30         31        
       
32              

Vandret
8.Berømt Disney-film, der foregår i Afrika.
10.Gadenavn hvor Aalborg Zoo ligger
11.Navn på en Disneyfigur om en løbe
12.Mindste pytonslange
14.Stort kontinent
16.Værdifulde genstande på et stort dyr
18.Den er 99 % genetisk ens med mennesket
21.Stort okse med horn og tyk pels.
24.Dyr, der spiser planter i stedet for kød er.
26.Berygtet dyr. Kendt for sit vide gab og aggressive beskyttelse af territorium.
27.Pumba er ikke et svin. Han er et ________
28.Stor ørken i Afrika
30.Største kontinent
31.Dyr med lang hals
32.Verdens største dyr på land
Lodret
1.Giftslange med en sort mund.
2.Omform ordet: ragliloa
3.Ottebenet behåret krop. Lever af insekter og fugleunger.
4.Afrikas største kat
5.Kødæder der spiser bambus
6.Største bjerg i Afrika
7.Racerfarvet hest
9.Bøffel der elsker kaffe.
13.Meget sjælden bengalsktiger
15.Lille dyr med horn, der kan springe meget højt.
17.Stor kat der lever i Asien
19.Berømt for at have et kraftigt bid. Minder om en bidsk hund.
20.Stort dyr med et våben på næsen
22.Betegnelse for det område, hvor Afrikas dyr lever.
23.Verdens største pattedyr
25.Efternavn på kendt forsker, der er kendt for sætningen: survival of the fitest
29.Hvad kalder man det når små pattedyrsunger får mad af deres mor.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog