Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Hänt i Hultsfred

Jenni

kirjoita kaikki kysytyt SUBSTANTIIVIT niiden yksikön määräysmuodossa, VERBIT preesensissä!!

1 2
3            
   
4     5        
  6 7              
8        
      9  
    10      
11                 12 13  
             
14 15 16                    
             
      17      
18     19 20                    
21                    
           
       
  22 23                  
     
24              
   
 

Vågrätt
3.kadottaa
4.vartija
6.kompastua
11.laulaja
16.löytötavarat
20.telttanaapuri
21.kaikkialla
23.festivaali
24.suunnitella
Lodrätt
1.pilata
2.festivaalialue
5.tunti
7.koskaan
8.vähintään
9.reikä
10.kadottaa
12.nimikirjoitus
13.metsä
14.tarjota
15.hyttynen
17.pullo
18.etsiä
19.aivan
22.soolo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog