Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ainos

1             2
3              
    4
  5    
6                    
         
         
      7                  
           
  8      
    9   10 11
12                 13     14              
             
      15                      
16            
17                    
           
           
     
   
   
 

Across
1.60 minuter
3.Det finns massor av träd där.
6.De bor bredvid eller mittemot dig.
7.Du äter på morgonen...
12.Om du snubblar på en sten och det gör ont i knäet du behöver det.
14.a stick in English
15.Till exempel trummisen eller sångaren delar deras...
17.Många finländare grillar varje sommaren...
Down
2.läsk-, vatte-, saft- ... vad?
3.Om alltihop är inte bra. Det är fullt...
4.Du kan tvättä dig där.
5.De öppnar dina väskor vid ingången.
6.Där kan du lyssna på musik.
7.till exempel Ruisrock, Provinssirock, Hultsfred,
8.Du öppnar dörren...
9.tröj, strumpor, jacka...
10.till exempel sångaren
11.Du behöver det när du sätter upp tältet.
13.Dina skolböcker är där.
16.De är blodtörstiga.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog