Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Saol na h- Oibre

Paula

This is a puzzle for fifth and sixth class students it is about the world of work there are job descriptions and job titles included in this word search.

ophseodóiriúidhgiascéa
iatcprcarisadtrnághórh
hboírcsaathcaunatlaécs
geaaaaaióároieeicohlgi
iaihdriobíalatsaerfilá
puaierrrenflsdrtsgrriá
rináaaaúágticípúalaohn
iselidhrgóalatdtneaate
otráchtairelicalcaptsó
hustfeirmeoirhlrabíroo
cdlúhiehiíireaaóahohíh
ralaisriiútrúiatialteo
aictóibnaatrdúnrcróamr
haenhúcfirahfrntldtena
trehímsdaeeecraríuahes
iúóiosgiiatrioenciemoa
ecdúlílpádlobtdtttdbrt
rinrriáraiharaisltnnrá
bihsiiicaióartenesasho
ghehaochrdtógálaíihóae
aióchftergóbiigtsliits
ngifíbnrhúoldanrreaehó
píolótaseodóirtógálaí
dochtúirfeirmeoirag breith ar choirpigh
ag lorg leabhar duitmeicneoirinnealtóir
carr a dheisiúbreith ar iasciascaire
Freastalaí boirdrúnaítráchtaire
scéalta nuachta a scríobhsaighdiúirfiaclóir
Meaitseáil leideanna

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us Blog