Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

LASTEAIA ÜRITUSED

JAANIKA

LEIA SEGADIKUST LASTEAIA ÜRITUSED!

MAEDPPRJLAIJÕANLVS
SSNADÄÕARÄLMLENESK
ÜBUSLUAÄPÄGIAIÄNÄI
GGAGLDPVÄSPVPPKUAE
IOLULLADÄNEMADÜSLM
SKDVEAETANPGPAALPA
LASTEAIASÜNNIPÄEVD
ADLIAÕLDPIUEÄVVDVE
ARAÕEEADNESUTIEEDP
TIDTARKUSEPÄEVÄEIÄ
DPÄDELKDKSVUAPPSVE
OÄNSLEIVANÄDALAVSV
EEUÄMLLUGAALADRIEA
PVDLADÄNIRTAETBEÜA
UVOEAÕAVNSEPATÕIGK
PKKVDAELATÄSGKSAKP
ÕAKLALEVVEÄPIDRAMR
LLSEDTVKVRIVEPEIUM
TARKUSEPÄEV
SÜGISLAAT
ADVENDIALGUS
ISADEPÄEV
MARDIPÄEV
KADRIPÄEV
JÕULUD
KOLMEKUNINGAPÄEV
EMADEPÄEV
LASTEAIASÜNNIPÄEV
SÜDAMENÄDAL
SÕBRAPÄEV
TEATRINÄDAL
LEIVANÄDAL
LÕPUPEOD
VASTLAPÄEV
KODUNÄDAL

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us Blog