Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

I am a wordsmith

Fakespeare

asdeiaiiaatsmrrcisbphreiqtrcgtoltocvtirnsupuetiepn
ctiiapqeiiitgihiechtftoifetifdvmrtigoexeettespotas
fldtsomaeteieaxrriuldrcbsrcleeucvtiotuiniisornetal
uhceoitstibnuuaotluteeacuuoexlueutrnumphronnshalel
eixhxuotoeclhtplpoiqdddeosoatsidprurofsbeiamirrriy
arcctvladpinrtaricnubcaiiiticcruaprttxlliiirdtllen
fheceoniectcopsotitriptaciturniatesarorytyatxitcix
dldtisedofcseeahianelhsuoudraarrtoteorlelaepcuaioc
inosroeyslorexlcraaeomyndoeeorgyrrrriloduroachuint
hcbciteiimrdchcpoolnetneisdtipeeerrepcoognunhtcoer
xtrgcitooupxelpreponeiaillixeatorvhrniecqlristltva
hvcreiaiacnoetbairligardaeotiniiegcitoubfrbevehots
isrecennoidcchastiserciiiinseargsuragtenoolnnescee
dauunxtatrlheailclrnycggpbctqdyptanrtaoilcnltibagi
idrdabkcuongpniauoutinnbxrsccmuhnorblxoroeirsicatt
aiiiueoobcldoansebnnscsfeynrsentdotohsoisldniynaat
gtehpdiediccocitbnovrlksciyceoeiiucrnetxthaftpyicu
btaatloehtnielonucrbinneipmlnlntbiriestolpociisihm
stloepbafillndrnadttmvletoshroiefciynuolnsealeoepr
ludgqglcnaensiolmihbnoiisyohihtlesugrintelgxgpueai
epabltruyrnonihleeoihscaifoqlnatrncpocspuiroiiiuoo
tebfeanptlciepaidddcpiislnrenseigsxilgcrxarxloupar
ptsnvtouhsdotscolloquialismsmmunitdsctmrnblhprmaaq
aserlscakaltoigdeixrhursgdpnspnctrdnantrcbaloavodc
singoerknlicteergnprslidaociscreitdaatiesentoettlq
nshlgnehdsilygrnblaisiisrenocmopnpmgfrnogtniigiend
oleaadlaehcchlannadtliudfassaaarrnlaibilfaesgtonir
alendferflciplottnlsgihgiccnltnerienectiilcsficati
neylirgoeiomonacyhfatnfrlntxrycseibeotllsanneenrea
einomaatrlchaisttoeipoaiaiebciaotviltursmapicddasr
rpsiadtueecuaynfehumathvcceipootptsmuciioardoilpas
tnnorrennotnnorbnnoknnorranimmakathgarahgladababab
oituttddciitseecrcnereedeattsopdeolkvtsshsoihiotck
eotsceuieoetnaisvomhrdolpoeiaorituklocirseipsailne
gcuitottstuneesaahrncuiausdiovuncuunsyibonpmienepn
ohlhvalyutaaaneashrcdrcsseoiinsairaitilrcocgrulixn
euhepaiipspntmrinfdiopafinaroehpllttaechuniedaoctl
fneetlmteiroepltocianepdmleragoredobidasormocrrgms
snhslriarttydbrrefiteitosapgnlaupnpeevooeichuueore
aptivesifpslaimaroyttnnrixgtvcnrsaldeihpuoracygohp
parochialfutsiootcnarmlasstreldusodegurxnubceovili
bgregarioussrrgordgcomtitnlfioohipeerscpelpinsitia
ifoghoeuuetasrceraribspnuhmlcodlnsiddvaoitioaetite
rasihevisneherppasctbaietpileaeirsbaxlfiiaocbdvguc
onoteleiningogdlettashytrrenndicrttnatsnaualadatio
ooesehdvgscigodatnrigpspdsltvtrvapiecepcvuoonesbry
eloeaitbuesnclsrhrnraicpthcuopncrtrnuetogaaharoeef
pldvtpilohoiprbannnrlltecbyecylpsibeiuillrynravadl
otnndnmsoditteloialspextpeonoulocuninlsiiinlflegae
hmaycioolnugreqsnpalaimoeupalisrnimerasluivoaertca
persnicketyrelegatedmultitude
apprehensivecolloquialismunorthodox
arduousparochialconvivial
crypticlaconicgregarious
superflouschastiseverisimiltude
perplexplethorarobust
prudentlitherotundity
taciturnprecipitous Floccinauccinihilipilification
ghastlyAntidisestablishmentarianismgregarious
SupercalifragilisticexpialidociousvestigeHepaticocholangiocholecystenterostomies
vexationBababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarr-hounawnskawntoohoohoordenenthurnukdeference
discombobulated

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us Blog