Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Geibeann-Ardleibhéal

SChambers

Bailiúcháin d'fhocail riachtanach

htalitriúiliúihtinlelh
tnrialtardulscttbshrhm
lisálósoheamiohoataito
maóacaocséirímcnínmnán
thbudhdagramáhodcpclth
hceíogtnaúimtsíhtrlati
casáttfáeceashalniemif
oéronhcclanfnorclsióli
íhiaccctfaráinóhhebtof
afoahahasacthdtióbhúrc
hcanaeriehdhtaelciéile
baseirtsonncasaomóalfa
ársaniúphrshosipiflaad
lscpíósecccitmeeuoigti
cúngdtéáhicahahdormóoé
shmcesnnrgrllmcdsteigr
ghacoárttcilohgihsrdcc
pltdepeáanaaiínalaoecn
hthdhsintcncugtilloogo
tnuilíochhahcpaehcnioc
tltaáiithcaelsiauairnt
esbcebraasíúsalcbeoite
uaisleachtneartdufair
taispeántánmheánchiorcalleathdheireanach
coimhlintlagmhisneachleibhéal
margadhdubhbochtanasuilíoch
fáthchiallach uaighsclábhaíocht
comhdhaoineúdarásach cúng
éalúailseMeafar
anchaoisólás sonas
saoirsemótúiltóraíocht
srianconcréid tráchtálachas
iata beoitelitriúil
cloítesracfhéachaintfairsing
thimpeallacht spástóireachtcoincheap
ainídeagóideoirnithiúil
clastrofóiberímcomhshondas
rialta

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us Blog