Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Antika ir mitologinės butybės

Andrius Česnulevičius 2D

Susikaupki, plunksną tu paimki ir pradėki galvą sukti.

1            
2
3       4    
  5  
6     7     8 9            
         
10               11          
         
    12 13          
14                  
  15               16  
17    
  18             19    
20                
  21                
       
22             23      
     
24                
 
 

Horizontaliai
1.Yra posakis su šiuo heroju. Jog jo darbas yra bergždias ir beprasmis
3.Pasakotojas, eiliavęs graikų liaudės pasekėčias
6.Požemio, bei mirties dievas
8.Filosofas parašęs "Iliadą" ir "Odisėją"
10.Dievai bandę užvaldyti žemę
11.Pabaisa ir vaiduokliška būtybė nuo kurios žvilgsnio kiekvienas sukietėdavo
13.Gamtos dvasia, moteriška žemesnio rango dievybė
14.Personažas pasigaminės sparnus ir bandęs išskirsti iš Mino nelaisvės. Priskridęs prie saulęs ir ištirpęs
15.Jūros dievas
18.Arklio kūną ir žmogaus liemenį, bei galvą turinti butybė
20.Vienas svarbiausių antikinės Graikijos miestų, miestas-valstybė
21.Pusdievas įvykdęs 12 žygdarbių
22.Olimpinė sporto šaka. Kurios pavadinimas kilo iš senovės Graikijos miesto pavadinimo, iš vietos iš kurios buvo begama į Atėnus pranėšti apie pergalę
24.Vyriausias dievas
Vertikaliai
2.Mino salos labirinte gyvenusi butybė
4.Graikijos sostinė
5.Olimpinės <......>
7.Laikotarpis pasibaigęs kartu su Vakarų Romos žlugimu
9.Kalnas kurio viršūnėje buvo įsikūrę Graikijos dievai
12.Dangaus, šviesos ir audros dievas. Romėnų dievas. Jo garbei pavadinti planeta
16.Kulnas, pažeidžiamiausia vieta
17.Tris galvas turintį mistinė butybė
19.Kretos karaliaus mino duktė, padėjusi Tesėjui išeiti iš labarinto duodama siulų kamuolį.
23.Karo deivė

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog