Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Slægten Alkohol

SK

I forbindelse med teksten Slægten Alkohol, der findes i Ny Prisma 8, er denne kryds og tværs lavet, som kontrol af det læste.

1 2
3    
4      
    5 6                        
         
          7
           
8                           9
           
  10          
           
  11      
      12        
     
13      
14                              
       
  15          
   

Vandret
6.Vægten af ren ethanol i en blanding
8.Her i gennem får man ren alkohol, 96 vol.%
10.Hvad en hydroxy-gruppens navn altid på?
12.Hvilken form for ethanol bliver anvendt i husholdning og på hospitaler?
14.I en blanding af ethanol og vand, fortælles det, hvor en del af rumfanget der er ren ethanol.
15.Er den proces Danmark bruger til at producere 19Ml (megaliter) ethanol årligt.
Lodret
1.10 g. ren ethanol
2.Hvilke binder bruger vand-molekyler til at binde sig til hinanden?
3.Et middel der bliver brugt mod alkoholisme.
4.Hvad bliver omdannet til ethanol og kuldioxid, uden der bliver brugt oxygen?
5.Koncentrationen af alkohol i blodet, målt i gram pr. liter
7.Hvilket farve har ethanol?
9.En bivirkning af alkohol, der skyldes giftige stoffer, der dannes, når alkohol og andre stoffer i drikkene forbrændes i kroppen
11.Methanol er den simpleste alkohol. Den blev tidligere fremstillet ved tør destillation af træ, hvad er det danske navn?
13.Når C atomerne er bundet sammen med en enkelt binding.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog