Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Legal English Quiz

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu

1
2 3   4
5 6   7     8           9
        10        
  11     12         13    
14                        
15                                      
      16                                        
                   
                17        
18 19                    
            20                      
21             22      
            23 24  
  25           26
  27                            
    28                                
  29              
30                                
    31                                    
32                                
    33          
               
             
34             35                   36
        37        
38                                            
         
39                           40               41          
       
42                               43                
     
   
44      

Across
8.elutasítani
15.érvénytelen (3 szó) (3 Words)
16.szellemi tulajdon (2 Words)
17.vagyontárgy
19.megítélni vmit (pl. kártérítést)
20.LB (2 Words)
21.követ
27.alperes
28.nem vagyoni kártérítés (2 szó) (2 Words)
30.védőügyvéd (2 Words)
31.házassági szerződés (2 Words)
32.felvásárlási ajánlat (2 Words)
34.jogosult/hitelező
35.felmenteni
37.talár
38.csődbűntett (2 Words)
39.merénylet
40.vallatás
42.felróható magatartás (2 szó) (2 Words)
43.hatálytalanít
44.végrendelet
Down
1.hitelező
2.örökség
3.megszűnik
4.büntetlenség
5.teljes ülés (2 szó) (2 Words)
6.gondnokság/gyámság
7.viszontkereset
9.kezes
10.egyetemleges felelősség (4 szó) (4 Words)
11.eljárás
12.házasságtörés
13.szabadalomtulajdonos (cég) (3 szó) (3 Words)
14.esküdt
18.kiegészítés
22.elkövető
23.sikkasztás
24.emberkereskedelem (2 Words)
25.Btk (2 Words)
26.felfüggesztett börtönbüntetés (2 Words)
29.hűtlen kezelés
33.vmi helyett (3 szó) (3 Words)
36.éves forgalom
41.fellebbezés

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog