Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Slægten Alkohol

SK

I forbindelse med teksten Slægten alkohol, der findes i Ny Prisma 9, er denne kryds og tværs lavet, som kontrol af det læste.

1 2 3
4      
5                
        6
          7
8            
           
  9        
         
  10                          
         
    11      
12                        
         
13      
       
14                    
   
  15        

Vandret
5.Methanol er den simpleste alkohol. Den blev tidligere fremstillet ved tør destillation af træ, hvad er det danske navn?
9.En hydroxy-gruppens navn ender altid her på
10.Her i gennem får man ren alkohol, 96 vol.%
12.10 gr. ren ethanol (2 Ord)
14.Hvad bliver omdannet til ethanol og kuldioxid, uden der bliver brugt oxygen?
15.Hvilket form for ethanol bliver anvendt i husholdning og på hospitaler?
Lodret
1.Er den proces Danmark brugertil at producere 19 Ml (megaliter) ethanol årligt.
2.Et middel til at bekæmpe alkoholisme
3.Hvilke bindinger bruger vand-molekyler til at binde sig til hinanden med
4.Vægten af ren ethanol i en blanding
6.I en blanding af ethanol og vand, fortælles det, hvor stor en del af rumfanget der er ren ethanol
7.En bivirkning af alkohol, der skyldes giftige stoffer, der dannes, når alkohol og andre stoffer i drikkene forbrændes i kroppen.
8.Koncentrationen af alkohol i blodet, målt i gram pr. liter
11.Hvilken farve har ren ethanol?
13.Carbon atomer der er bundet sammen med enkeltbindinger

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog