Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kunstimõisted

Tiia Kobin

Teine kooliaste

1
2             3   4
  5            
6         7 8                      
    9            
  10 11     12              
13            
14                       15               16 17    
            18                 19
        20                 21      
            22   23  
                 
               
24         25                    
      26     27         28  
29           30                          
      31         32        
    33                                  
34                              
      35                            
36                        
      37       38  
39                                    
40             41             42        
               
    43     44               45    
46                     47                
  48                            
49                 50   51    
        52                    
53                            
           
54   55                 56                
           
           
      57            

paremale
2.märkide süsteem, märgid korduvad kindla rütmiga (ribaornament, ornament piiramata pinnal)
5.joonistatud piltidest jutustus, kuhu lisatakse jutumullid
6.inimese kehakuju
8.ühe templiga mitu korda jäljendi tegemine
9.kunstiteosest järele tehtud eksemplar, tavaliselt kellegi teise poolt
11.näitusel valjas olev kunstiteos
14.ehituskunst, majade projekteerimine
15.kujutatava ise väljamõtlemine
18.materjali omadus, mis tähendab voolitav, painduv
20.tõetruu, tõsielu arvestav
24.kodus valmistatud esemete ja riiete kujundamine vanal ajal
27.värvidega tehtud pilt : guašš-, akvarell-, õli-, akrüülmaal
29.värviringis üksteise vastas asuvad värvitoonid
32.kirjakujundus (näiteks arvuti kirjakujundused)
33.vaade alt ülesse pildil
34.kaldjoon ühest pildi nurgast teise
35.mõõtude pikkused üksteisega võrreldes: täiskasvanud, inimese pikkusest pool on jalad, õlgadele mahub kolm pea laiust, jala poolitab põlv, sõrmed ulatuvad poole reieni, küünarnukk asub vöö kohal, lõuast pealaeni on1/8 kogupikkusest, jalapöia pikkus on 1/8, vöökoht on peenem kui puusa- ja õlavöö, pea on munakujuline ja silmad asuvad selle keskjoonel, käelaba pikkus on võrdne pikkusega lõuast juuksepiirini, kõrvad algavad ninaga ühelt joonelt ja kinnituvad silmade kõrgusel
36.kiire ja esialgne plaan kujutatavast, töö kavand
39.kunstiteos väljaspool muuseumi, võim olla ka ehitis, rajatis või hoone
41.väike lavastus milles tehakse kunsti
43.kauguse kujutamine piltidel
46.värvitoon, mida näeme
47.inimese silmade kõrgus, looduses taeva ja maa kokkupuute joon
48.värviline
49.ühesugusest nägemusest lähtuv kujutamisviis
52.aerosoolvärvidega tehtud pilt seinal
53.vasak ja parem pool on sarnased ja nende vahele saab tõmmata kesktelje
54.valguse ja varju kujutamine
56.kuju, mida saab ümberringi vaadata, võib olla kivist, puust või muust materjalist (3D-ruumiline kunstiteos)
57.näoilme
alla
1.joonte abil millegi kujutamine ja varjutamine
3.kunstniku valmistatud tarbeesemed-metallist, nahast, keraamikast tekstiilist, klaasist
4.vesivärvid, kaetakse läbipaistvalt (seostub sõnaga akvaarium, akvalangist)
7.seina pinnale tehtud kujud, saab vaid eest vaadata (eenduva ja taanduva vormiga, ruumiline kunstiteos)
10.Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kunsti üldnimetus
12.inimese pilt ( maalitud, joonistatud, foto)
13.algupärane kunstiteos
16.iseenda näost tehtud pilt (seosta sõnaga automobiil-iseliikuja)
17.raamatupilt, mis kujutab (annab edasi) jutu sisu
19.väike graafiline leht, raamatu omaniku märk
21.paigutus
22.vasak ja parem pool lähtuvalt keskteljest ei ole sarnased
23.kollane-punane-sinine värvid mida ei saa teistest värvidest segada
25.kunstisuund, mis lähtus antiikkultuurist (lihtne, selge, reeglipärane)
26.vaade ülalt alla pildil
28.pilt, millel kujutatakse erinevaid esemeid
30.liikuv
31.kaunistav, kaunistamiseks kasutatav
37.põhivärvidest ja nende segudest järjestatud ring
38.ühevärviline
39.värvivalik pildil
40.aine ,millega saab maalida
42.joonistatud naljapilt
43.esemete kujutamine nagu nad paistavad päriselt, ruumiliselt (3 mõõtmeline pilt)
44.paigalseisev
45.tööstuskunst, tööstuses toodetavate esemete kujundamine
50.seotud tähtedega kiri
51.kunstis midagi olemasolevat jäljendama
54.koht, kuhu valgus ei lange või on vähe
55.millegi kordus kindla vahemaa järel (muusikas heli kordus kindla aja järel; korduse vahepaus on intervall)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog