Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kunstimõisted

Tiia Kobin

Teine kooliaste

1                     2
3    
4                        
       
    5                    
      6  
  7                        
      8            
         
    9                    
     
    10 11        
  12         13                  
         
    14 15            
       
      16          
       
       
       
  17                    
       

paremale
1.värviline
4.kaunistav, kaunistamiseks kasutatav
5.paigalseisev
7.ühevärviline
8.kiire ja esialgne plaan kujutatavast, töö kavand
9.esemete kujutamine nagu nad paistavad päriselt, ruumiliselt (3 mõõtmeline pilt)
11.ühesugusest nägemusest lähtuv kujutamisviis
12.mõõtude pikkused üksteisega võrreldes: täiskasvanud, inimese pikkusest pool on jalad, õlgadele mahub kolm pea laiust, jala poolitab põlv, sõrmed ulatuvad poole reieni, küünarnukk asub vöö kohal, lõuast pealaeni on1/8 kogupikkusest, jalapöia pikkus on 1/8, vöökoht on peenem kui puusa- ja õlavöö, pea on munakujuline ja silmad asuvad selle keskjoonel, käelaba pikkus on võrdne pikkusega lõuast juuksepiirini, kõrvad algavad ninaga ühelt joonelt ja kinnituvad silmade kõrgusel
15.näoilme
16.kunstiteosest järele tehtud eksemplar, tavaliselt kellegi teise poolt
17.kunstisuund, mis lähtus antiikkultuurist (lihtne, selge, reeglipärane)
alla
1.kunstiteos väljaspool muuseumi, võim olla ka ehitis, rajatis või hoone
2.näitusel valjas olev kunstiteos
3.algupärane kunstiteos
4.liikuv
6.tõetruu, tõsielu arvestav
10.Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kunsti üldnimetus
12.materjali omadus, mis tähendab voolitav, painduv
13.esivanemate poolt kasutatud tarbeesemete ja rõivaste kaunistamisviisid
14.väike graafiline leht, raamatu omaniku märk

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog