Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1       2      
 
3 4  
  5                                        
     
     
    6                   7        
       
  8                   9   10 11
             
12                              
             
    13                      
14                      
           
15 16                          
             
17                 18      
         
    19                      
   
   
   
20              

paremale
1.Konstruktiivselt oluline detail gooti kunstis?
5.Mitmendal sajandil tuli gootika stiilinimena kasutusse? (arv?)
6.Notre Dame kirik on eestikeeles tuntud kui....?
8.Kõige väärtuslikum osa ehitistest koondus ....? (kuhu?)
12.Gootikas oli kunstidest esikohal ..... ? (mis?)
13.Gooti stiili 3. etapp
14.Gootikale eelneb .... stiil?
16.Gootika tekkimise aeg langes kokku .... valitsemisajaga? (mille?)
17.Gooti skulptuuridele on iseloomulik figuuride ....?
19.Gooti stiili 1. etapp
20.Veel üks gooti stiili tunnus? (meenuta ajaloo tunde)
alla
2.Gooti stiilik kiriku kaunistust, asub ukse üleval ja jutustab lugu.
3.Termin "gootika" tuleneb missuguse hõimu gootide nimest?
4.Gootika tekkis ..... sajandil. (kirjuta arv)
7.Gooti stiili 2. etapp
9.Gootikale järgneb ....? (mis ajaetapp? teatud ka kui 'taassünd')
10.Gooti stiilis skulptuurid on kasutusel enamasti ..... ? (millena?)
11.Gooti kiriku uksi nimetatakse veel ....? (milleks?)
15.Gooti stiili kõige silmatorkavam tunnus?
18.Gooti stiilis on olulised veel kõrged .... ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog