Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Siopadóireacht

Ciara Ní Mhurchú

Fóclóir a bhaineann le siopadóireacht.

1
2  
   
   
   
    3
4                           5  
       
      6          
       
      7      
  8                
   
   
   
9              
   
   
10                
 

Across
4.Téann tú ar an rud seo chun dul go dtí an dara húrlár.
6.Ciallaíonn an focal sin go bhfuil an rud costasach.
7.An mhalairt don focal 'daor' .
8.Uaireanta tugann an siopadóir an rud seo ar ais duit nuair a íocann tú as rud é.igin.
9.Tá an rud seo ag taisteál uait nuair a théann tú ag siopadóireacht.
10.Is tusa an duine seo nuair a théann tu ag siopadóireacht ' Bíonn tú i gconaí i gceart!'
Down
1.An áit a bhíonn daoine ag siopadóireacht.
2.Tá clogaid cosanta, liathróide, geansaí peile agus camánithe ar dhíol anseo.
3.Bíon an rud sin ar gach earraí, Insíonn sé duit cé mhéad a chosnaíonn an rud.
5.B'fhéidir go bhfuil an siopa sin suite i lár an cheantair.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog