Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1           2 3 4 5          
         
  6        
           
7            
8                                      
             
           
           
           
           
      9      
            10   11  
          12    
13                    
      14     15 16
             
17              
           
  18                            
           
19                      
  20                  
 

Across
1.Nem pénzbeli hozzájárulás a társaság vagyonához
5.A Bt. egyig tagja, akinek korlátlan az anyagi felelőssége
8.Az a gazdasági társaság amelynek 5 milló ft. a kötelező alaptőkéje
10.A termelési javak egyike
13.A termelési javak egyike
14.A termék,szolgáltatás ellenértéke
18.Az a személy(ek) aki a társaság mérlegét és eredménykimutatását ellenőrizheti
19.Az a pénzforrás amit saját magam szereztem
20.Az a pénzforrás amit másoktól kértem kölcsön
Down
1.Az apító ülés hivatalos okmánya
2.Az a csoport aki az ügyvezetők munkáját ellenőrzi
3.Az a gazdasági társaság amelynek 20 milló ft. a kötelező alaptőkéje
4.Az eladásra felajánlott áruk és szolgáltatások összessége
5.Az a pénzösszeg amit a bankoktól kérek, hogy fejlesszem a vállalkozásomat
6.Az a személy aki önmagában is vállalkozhat és korlátlan az anyagi felelőssége
7.A vállalkozásom jövőjére vonatkozó tervezet, melyet évente elkészítek
9.A természetben megtalálható, ingyenes "jószágok"
11.Az a gazdasági társaság amelynek 500 000 ft. a kötelező alaptőkéje
12.Az az állami szerv ahová a cégbejegyzési kérelmet nyújtom
15.Fizetőképes vásárlási szándék
16.Bevétel, a münkám után hozzám érkező pénzösszeg
17.A Bt. egyig tagja, akinek korlátolt az anyagi felelőssége

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog