Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Jogaila

Праздники, дни недели, времена года, месяцы

1
2  
3        
  4      
5 6
7    
    8 9   10        
11                  
    12     13              
14                    
    15                 16
           
17             18  
  19        
20   21  
22 23                   24
           
  25       26        
    27                      
       
28             29            
 
30             31            

Horizontaliai
3.Šalčiausias metų laikas
4.Birželis
10.Naujieji metai rusiškai- ?????_ГОД
11.Mėnui
13.Šventė
14.Balandis
15.Gimtadienis rusiškai ДЕНЬ_????????
17.Vėlykos rusiškai
19.Metų laikas kai krenta lapai
23.Rugsėjis
25.Kovas
27.Sekmadienis
28.Spalis
29.Penktadienis
30.Ketvirtadienis
31.Antradienis
Vertikaliai
1.Liepa
2.Gegužė
5.Sausis
6.Metų laikas kai pražysta pirmosios gėlės
7.Lapkritis
8.Šeštadienis
9.Šiandiena
10.Savaitė
12.Trečiadienis
13.Pirmadienis
16.Diena
18.Vasaris
20.Gruodis
21.Kalėdos rusiškai
22.Rugpjūtis
24.Karščiausias metų laikas
26.Metai

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog