Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Peter og ulven

Kryssord om "Peter og Ulven" og komponisten Sergej Prokofiev

1 2
3     4        
  5        
6                    
      7
  8                  
      9          
  10              
      11       12
    13        
             
14                          
       
     
     
15   16     17   18      
       
  19        
 

Vannrett
3.Prøver å ta fuglen
5.Prokofiev skrev egentlig dette stykke til sine _ _ _ _
6.Temaet til jegerne spilles på noen instrumenter som hører til denne instrumentgruppen
8.Temaet til katten spilles på en _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.Temaet til bestefaren spilles på dette instrumentet
10.Katten og _ _ _ _ _ _ satt i treet mens ulven ventet under
11.Peter fanger ulven med et _ _ _
14.Instrumentet som spiller ulven sitt tema hører til denne instrumentgruppen
15.Blir spist levende
18.1891 er det året Prokofiev ble _ _ _ _
19.Da Prokofiev var 9 år gammel skrev han sin første
Loddrett
1.Temaet til ulven spilles på tre
2.Peter sier til jegerne, ikke _ _ _ _!
4.Temaet til fuglen spilles på en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.Liker ikke at Peter går tur i enga
6.Temaet til Peter spilles av noen instrumenter som hører til denne instrumentgruppen
7.Peter og ulven er komponert av Sergej _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11.Instrumentet som spiller bestefarens tema hører til denne instrumentgruppen
12.Prokofiev har også skrevet en ballett som heter
13.Landet Sergej Prokofiev kommer fra
16.1953 er det året Prokofiev _ _ _ _
17.Temaet til katten spilles på en _ _ _

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog