Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Romantism

1             2
  3  
4                        
       
       
    5                
     
    6          
      7
8                      
   
   
9                
 

paremale
1.meelelahutusžanr koomilise ooperi, vodevilli, kabaree ja varietee baasil.
4.Kes juhtis itaalias teatritruppi?
5.Häälele, enamasti klaveri saatel
6.Mis asi oli mõistusest tähtsam?
8.Kas romantismi ajal suurenes huvi rahvamuusika või linnamuusika vastu?
9.Mis pilli patenteeris Adolfe Sax 1846. aastal?
alla
1.Mis on esimese operetti pealkiri?
2.Mis oli romantismiajastu põhižanr?
3.Millest sai alguse romantism, enne kui see levis kujutavasse kunsti ja muusikasse?
4.Missuguse muusika osatähtsus suurenes?
7.Mis oli 19. sajandi ooperipealinn?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog