Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Vklase

1   2    
3   4 5
6                  
      7  
         
         
    8          
       
   
 
9                
 
10            

Horizontāli
1.slavena ar saviem skaistajiem viedtālruņiem un planšetdatoriem
6.Kamera lietošanai tiešsaistē
8.varens meklēšanas serviss
9.viena no lielākajām programmatūras kompānijām
10.tematisko lapu vietne
Vertikāli
2.plāns, datoriņš ar skārienekrānu bez tastatūras
3.mikroblogu vietne, saziņas rīks un sociālais tīkls
4.izmanto Twitter informācijas meklēšanai, sākas ar #
5.grupa portālā Nākotnes skola
7.skaistas līmlapiņas tiešsaistē sadarbības vajadzībām

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog