Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

POSTIMPRESSIONIMS II

1 2
  3              
4    
  5   6  
7               8  
          9  
    10        
  11                              
         
    12                  
       
  13    
14                    
    15    
         
         
  16            
     
 
 

paremale
3.PAUL SIGNACI 1888-1890.AASTAL VALMINUD TEOS?
7.KELLE PEAEESMARK OLI LUMMATA VAATAJAT DEKORATIIVSE KÜLJE PEALT? (PEREKONNNIMI)
11.KES OLI KAASAEGSETE MONTNARTE'I INIMTÜÜPIDE KUJUTAJA? (PEREKONNANIMI)
12.MIDA KASUTATI, ET MUUTA TÄIENDVÄRVUSEVE VALIK TEADUSLIKUKS JA SÜSTEEMIKINDLAKS?
14.KELLEKS ON PALJUD KRIITIKUD EUGENE HENRI PAUL GAGUIN'IT TEMBELDASID?
16.HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 1896.AASTAL VALMINUD TEOS?
alla
1.RÜHMITUS, KES KASUTASID GAUGUINILT ÕPITUD PUHTAID VÄRVIPINDU LIHTSATE OLMEPILTIDE MAALIMISEL?
2.POSTIMPRESSIONISM II TEISE SÕNAGA
4.KES MÕJUTAS G.SEURATIT KASUTAMA MUDAVÄRVIDE ASEMEL PUHTAID SPEKTRIVÄRVE? (PEREKONNANIMI)
5.KUIDAS NIM, SEDA STIILI, KUI VÄRVI KANTAKSE PILDILE PUNKTITAOLISTE LAIGUKESTEGA?
6.VÄRVILISTE VALGUSTE SEGAMINE ANNAB LÕPUKS MISSUGUSE VALGUSE?
8.MIDA HAKKASID KUJUTAMA PAULI JA GEORGESE ÜKSTEISE TÄIENDAMISEL?
9.MILLEGA HAKKAS HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC TEGELEMA 1892.A?
10.VÄRVILISTE PIGMENTIDE SEGAMINE ANNAB LÕPUKS MISSUGUSE TOONI?
13.GEORGES SEURATI 1890-1891. AASTAL VALMINUD TEOS?
14.POSTIMRESSIONISMI ALUSEPANIJA? (PEREKONNANIMI)
15.EUGENE HENRI PAUL GAGUIN 1891.AASTAL VALMINUD TEOS?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog