Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ronja 1

1       2
   
3                        
   
4        
  5 6
    7  
8                  
9        
10            
      11      
         
         
12                  
       

Vandret
1.Hvad avlevere Lilleklippe til Birk og Ronja i bjørnegrotten?
3.Hvem lokker Ronja med deres sang?
4.Hvad hed den hest Ronja red på i bjørnegrotten?
8.Hvad er det farligste dyr i mattisskoven?
10.Hvad hed den vildhest der gav Ronja og Birk mælk i bjørnegrotten?
11.Hvad hed den hest Birk red på i bjørnegrotten?
12.Hvilke dyr fløj rundt om tånet den nat Ronja blev født?
Lodret
1.Hvad hedder Borkas tilholdsted?
2.Hvad er det for en fisk Ronja og Birk fanger først i bjørnegrotten?
5.Hvad hedder Ronjas yndlingsang?
6.Hvem skulle have været Røverhøvding efter Mattis?
7.Hvem dør?
9.Hvad healer Ronjas mor sår med?
10.Hvad hedder Ronjas mor?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog