Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1     2                 3                
   
   
  4               5
     
6   7     8    
  9     10         11
           
  12               13 14        
        15    
16                 17        
       
       
    18   19        
20          
   
    21
  22 23            
24   25        
26 27                    
28          
           
29         30                       31      
               
             
  32                
    33    
  34              

Vågrätt
1.Definition på gamla enligt Esther Möller
4.owirt poqwi
6.Musikintresserad kille som ägt flera cittror
9.Djurvän och legoarbetare
12.Pryltok som vet var skåpet skall stå
13.Killen med koll på logistiken
16.Kallas numera "den rätte". Finns ingen sport han inte provat
17.Tidigare namn
18.Gillar hästar men bara de på två hjul och i vatten
20.Things are cooking in his kitchen
23.Första maj demonstrant som Gillar patentare
25.powe rytupo
27.??? som går på solenergi
29.Sanning om 40
32.por wyuqrtour
33.Har knark i bilen och kommer undan med det
34.Kör så det ryker och gräver gropar åt andra
Lodrätt
2.oirhthg reh t
3.Tricket med ålder enligt Casey Stengel
5.Giilar schack, gör familjen matt
7.iot ywqort
8.rpo t iowr
10.Är det bank du är ute efter har du kommit rätt
11.Sonys Zlatan: Självsäker, kaxig och besvärlig för dem i andra laget
14.otyg rw wuero
15.Hon har flest resdagar i sitt höjdarjobb
19.Ung ålderman
21.poityruwt og
22.Hackar till vardags fast aldrig betor
24.Globetrotter som absolut har rötter i vodka-ort
26.Tänder på tänder
28.Gillar tysk boxer och tysk flicka
30.Sporttok med udda djurintresse satsar på dommarkarriär
31.Busig bohem ibland i förklädnad

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog