Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ronja 2

1 2
3                       4
    5        
  6                    
      7    
  8                
     
  9                    
     
    10          
   
  11  
12        
    13
14           15    
       
      16      
   

Vandret
3.hvad hed det bjerg Skalleper fortalte Ronja om på sit dødsleje?
5.hvad dræbte det lille føl?
6.hvad var det første farlige Ronja mødte i skoven?
7.hvad hed den hest de reddede?
8.Hvad var det skalleper reddede fra en skovheks?
9.Hvem er irriterende for røverne?
10.Hvem blev røverhøvding, da de slog sig sammen?
12.hvor mange røvere havde Borka?
14.hvem sladrede til skovheksene?
16.hvilken slags fisk fangede Ronja og Birk i floden?
Lodret
1.hvad hed revnen i mattisborgen?
2.hvad brugte borkarøverne til at komme ind i mattisborgen?
3.hvad hed den ældste i mattisborgen?
4.hvad blev væk i bjørnegrotten, da Birk blev sur på Ronja?
9.hvad hedder de to heste de fangede og gjorde tamme?
11.hvad brugte de til at redde hesten ?
13.hvad kan tørret hvidmås?
15.Hvilken af Ronja og Birks heste er hurtigst?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog