Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ronja 3

1
2  
  3                
   
4    
    5        
  6 7    
         
      8    
9                           10
             
           
         
11                              
         
    12              
   
13           14          
     
     
   
  15                
 

Vandret
3.hvor mange røvere var de til sidst
5.hvad hedder birks mor
9.hvad hedder revnen i Mattisborgen
11.hvor mange sprog bliv Asrids bøger oversat til
12.hvad er onde og kan flyve
13.hvem kommer med mad til Ronja 0g Birk første
15.Hvad blev Ronja først bange for?
Lodret
1.Astrid lindgren modtog legoprisen i hvilket år?
2.hvem er små
4.hvad for et væsen siger hvorfor det
6.hvad for en sang. sang Ronjas mor for hinde
7.hvor gammel blev Astrid Lindgren
8.hvadfor en fisk fangede Ronja og Birk i floden
10.hvilket slaks mos hvar det som Ronja og Birk tog på hoppen
14.hvad hedder Ronjas hest

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog