Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ronja 4

1   2 3
     
4    
  5         6
     
7                
     
  8        
9      
 
 
10             11
   
  12  
 
 
13        

Vandret
1.Hvor mange søskene havede Astrid ?
5.Hvad brugte rumpenisserne Ronjas sko til?
7.hvad reddede skalleper fra en skovheks?
8.Hvad hedder Ronjas hest?
9.hvad hed den gård astrid boede på?
10.Hvad døde skalde Per af ?
12.hvor mange føl havde liv?
13.Hvad hedder Birks mor ?
Lodret
1.hvor gammel var Ronja, da bogen sluttede?
2.hvor mange årstids skrig har Ronja ?
3.Hvor gammel blev Astrid Lindgren?
4.hvor gammel var astrid da hun blev klippet?
6.hvad dræbte livs føl?
11.hvem vinder da røverhøvdingerne slås?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog