Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

rrainet

Rainet Kriis

1 2
   
3   4     5   6 7   8           9  
    10            
          11      
12                   13          
          14       15 16
17                    
        18   19              
20               21    
22                      
      23       24          
         
  25   26             27   28  
        29 30        
31     32            
          33  
34       35 36            
           
37          
38   39        
     
 
 

Across
3.võit
7.alla neelama
10.lööve
11.märk
12.supelksotüüm
14.sünd
17.põhiline
19.mälestusmärk
21.kõrts
22.kõnetama
23.koolieelne
25.norima
27.peale suruma ( oma tahet )
30.osa
31.post
34.küpsetama
36.tekk
37.tulekahju
38.vastuvõetavaks tunnistama
Down
1.kummardama
2.tujukas
4.anum
5.vesine nina
6.harjutama
8.vastuvõetav
9.häirima
13.karastusjook
15.juukseklõps
16.kehtiv
18.usaldustelefon
20.mais
24.ümbritsema
25.pakikandja
26.süsi
28.hapu
29.vägivaldne
32.koorem
33.kuurort
35.pettus
39.lahe

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog