Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Pasaulio vandenys

Sigita Koroliovė

Naudodamiesi geografijos atlasu arba paieškos sistema Google, atsakykite į klausimus ir išspręskite kryžiažodį.

1
 
 
 
 
2   3   4      
5 6      
         
       
       
    7              
       
8                
   

Horizontaliai
2.Viena didžiausių Pietų Amerikos upė, tekanti per Venesuelą.
7.JAV upė, kurios pavadinime yra angliškas kreipinys į merginą.
8.Įrašę trūkstamą žodį Saudo .... , sužinosite jūros, Indijos vandenyno dalies, pavadinimą
Vertikaliai
1.Pietų Amerikos ežeras, esantis Andų kalnuose ir savo forma primenantis pumą, griebiančią triušį.
3.Centrinės Azijos upė, didžiausias kairysis Obės intakas.
4.Upė, kurios pavadinime slepiasi krepšinio kamuolio spalva.
5.Didžiausias Rusijos ežeras.
6.Didžiausias Lietuvos ežeras.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog