Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Arthurs kryds og tværs

fra Agathe

her er der noget du kan øve dig på ;)

1    
2 3
  4   5 6    
7   8    
     
9   10       11
      12  
  13                
     
14          
 
15
16 17      
 

Vandret
1.det du kalder hende, der fødte dig
4.en sød pige fra børnehaveklassen
6.90+10
7.noget du selv kan bygge med
9.din ynglings søster
13.en fjernsynskanal med børne-tv
14.en film med en trold
16.2+2
17.hvad er Funky?
Lodret
2.hvilken slags hund er Funky?
3.10+10
5.et drengenavn der starter med A
8.noget man drikker af
10.din yndlings bror
11.et sødt dyr
12.ham med brillerne der prutter
15.din yndlingsfarve

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog