Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sõnade õppimiseks III

Ewa Lehis

1
2   3         4 5        
     
6   7    
8                   9
           
    10                    
11                
       
  12                  
   
13                  
   
14                  
15            
 
16        
 
17          

Vaakasuoraan
2.nukkua...(magada kaua)
5.ajaa...(sõita autoga)
8.nõusid pesta
10.pelata...(mängida jalgpalli)
11.nukkua...(sisse magada)
12.haigestuda
13.käydä... (käia sisseoste tegemas)
14.rattaga sõita
15....epämielyttäviä ihmisiä (kohata ebameeldivaid inimesi)
16....apua (abi otsida)
17.saunatada
Pystysuoraan
1....ruokaa (süüa teha)
3.suitsetada
4.tulla...(jääda merehaigeks)
6.koristada
7....autoa (sõita autoga)
9.ostaa...vaatteita (osta moodseid riideid)
14.pakkida

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog